Topuk Dikeni

Topuk Dikeni

Ayağın arka bölümünde yer alan kalkaneus kemiğinin diğer adı olan topuk, vücudun yükünü taşıyan, yürümede ilk basmanın gerçekleştiği yerdir. Topuk kemiğinin, topuktan başlayıp tarak ve parmak kaslarında sonlanan taban kasına doğru, yapısal problemler, ağır iş koşulları, uzun yürüyüşler ve uygunsuz ayakkabı kullanımı gibi nedenlerle kireçlenmesi problemidir.

Şikayet
Basma sırasında oluşan ağrı topuk dikenin ilk belirtilerindendir. Hissedilen ağrı özellikle dinlenme sonrası ilk basmada ve sabah ilk kalkma sırasında batma şeklinde hissedilirken, hastalar ağrının yavaş yavaş azaldığını belirtmektedir. Ancak ağrı yürüyüş hareketi sonrasında tekrar artar ve yürümeyi zorlaştırır. Uzun mesafe yürüyüşleri ve spor yapmakta güçlükler görülebilir.
Muayene
Dışarıdan bakıldığında bulgu vermeyebilen topuk dikeni vakalarında topuk bölgesine basma ile ağrı hissedilir. Bazen bu ağrı ayak tabanında yer alır ve tabanı germe ile ağrı artabilir. Bazı vakalarda ağrı muayene sırasında ortaya çıkmayabilir.
Teşhis
Muayene sonrası röntgen çekilerek tam teşhis konulur. Şüphede kalınan hastalarda manyetik rezonans görüntüleme ile teşhis doğrulanır.
Tedavi
Tam tanı konulduktan sonra ilk yapılması gereken tedavi, uygun tabanlık kullanımı ile topuk yumuşak dokusunu korumaktır. Ağrı ve iltihabi durumları gidermek için ilaç tedavisine başlanır. Sonraki evrelerde fizik tedavi veya şok dalga tedavisi (ESWT) uygulanabilir. Şikayeti geçmeyen hastalarda topuk dikeni üzerine enjeksiyon yapılabilir. Alternatif ve uzun süreli tedavi için en iyi seçeneklerden biri ise PRP enjeksiyonudur.