• Omuz Tendinitleri
  • Omuz İçi Bursa İltihapları
  • Omuz İçi Kas Yırtıkları
  • Omuz Eklemi Çıkığı
  • Omuz Kemik Kırıkları
  • Donuk Omuz
  • Omuz Artroskopisi

Omuz Tendinitleri

Omuz içi rotasyon yapıcı manşet kasları ve omuz eklemine katılan pazı (biseps tendon) kasında oluşan iltihaplardır. Ağrılı ve hareket kısıtlayıcı olan omuz tendinitleri, genelde zorlu aktiviteler, düşme veya uzun dönem kronik travmalar sonrasında olur. Herhangi bir sebep olmaksızın omuz tendonları içerisinde kalsiyum kristallerinin birikmesi sonucu oluşan kalsifik tendinitte bu kapsamda değerlendirilebilir.
Omuz İçi Bursa İltihapları

Bursa denen eklem içi keseciğin iltihabıdır. Ağrı ve hareket kısıtlılığına neden olan bursa iltihapları, genellikle omuz çatı kemiğinin (akromion kemiği) gaga şeklinde olması nedenli sıkışmalar, omuz seviyesi üzerinde yapılan aktiviteler, spor faaliyetleri ve düşme sonrası görülür.
Omuz İçi Kas Yırtıkları

Omuz eklemi içinden omuzu yukarı kaldıran, içe ve dışa rotasyon yaptıran manşet kaslarının ve omuza dışarıdan katılan pazı kasının ( biseps tendonu ) omuz eklemine yapışma yerlerindeki yırtıklarıdır. Düşme sonrası ani kasılmalar, direkt travmalar ve kronik travmalara bağlı olarak gelişebilir. 


Omuz Eklemi Çıkığı

Düşme ve travma sonrası omuz ekleminin öne veya arkaya çıkığıdır ve çok ağrılıdır. Çıkık sonrası kas ve kıkırdak yırtılmaları olabilir. Tekrarlayan çıkıklar, hastanın ameliyat edilmesini gerektirebilir.
Omuz Kemik Kırıkları

Travma sonrası, kol kemiği ( humerus kemiği ), eklem içi kırıkları, omuz çatı kemiği kırığı, omuz eklemine katılan köprücük kemiğinin ( klavikula kemiği ) ve kürek kemiğinin ( skapula kemiği ) kırıklarıdır. Kol askısı ve bandajlarla iyileşebileceği gibi, hastanın ameliyat olmasını gerektirebilir.  
Donuk Omuz

Omuz ekleminin stabilitesine katkısı olan eklem kapsülünün daralması ve omuz hareketlerini kısıtlaması durumudur. Herhangi bir sebep olmayabileceği gibi bazen şeker hastalıkları ile birlikte ortaya çıkabilir. 12-18 ay sürebilir, ağrılıdır ve hareket kısıtlanmalarına neden olur. Genel olarak ağrı ile başlar ve sonrasında hareket kısıtlılığı eklenir. Tedavi zamanlaması çok önemlidir. Erken yapılan fizik tedavilerde hastanın şikayeti artabilir.
Omuz Artroskopisi

Geçmeyen omuz ağrıları, kas yırtıkları, bursa iltihapları, omuz eklemi çıkıkları nedeniyle oluşan kıkırdak yırtıklarının tedavisinde tercih edilen ilk yöntemdir. Özel lens düzenekleri içeren optik aletler yardımıyla, eklem içi görüntü ekrena aktarılır. Bu sayede omuz eklemi tam olarak incelenebilir. Omuz artroskopisi tanı koydurucudur, daha az cerrahi hasar ve ağrıya neden olur. Açık cerrahi ile benzer başarı oranına sahip olmasının yanında ameliyat sonrası rehabilitasyon, açık cerrahiye göre çok daha kolaydır. Günlük hayata, iş ve spor yaşamınıza erken dönmenizi sağlar.

Omuz artroskopisi uygulanan hasta genellikle ameliyat sonrası 1 gece hastanede kalır. Hasta taburcu edildikten 7-10 gün sonra fizik tedavi süreci başlar ve yaklaşık 6-8 hafta devam eder. İyileşme sürecinde amaç hastanın kol açıklığının tam sağlanması ve kas gücünün korunmasıdır. Tedavi sonrası 4-6 hafta kol askısı kullanılır. Operasyondan 3 ay sonra spor hayatına dönülebilir ancak omuz aktivitesi gerekli spor dalları için bu süre 6 aydan önce başlamaz.